ג'סר אל הווא גשר על הירמוך מספר 2

Facebook
Twitter
LinkedIn

"המלך של הירמוך" (ט.א לורנס)

אחד הגשרים היה "גשר ירמוך מס' ,"2שכונה בערבית "ג'סר אל־האווה" (גשר הרוח, או גשר הרוחות.) בניית הגשר החלה בשלהי 1904או בתחילת  .1905בגדה המזרחית של הירמוך נבנו ארבע קשתות גדולות מאבן, לאורך 20מ,' ובערוץ הירמוך הוקמו שני עמודי אבן מסיביים. המרחק מקצות הגשר אל
כל אחד מהעמודים היה 30מ,' והמרווח בין שני העמודים המרכזיים היה 50מ.' כך נוצר מִ פתח של 130מ' — הארוך בגשרי ארץ ישראל דאז.
נסיעת הבכורה מחיפה לדמשק נערכה ב־ 15באוקטובר .1905 אחד הגשרים טרם הושלם אז, וייתכן שהיה זה ג'סר אל־האווה. הנוסעים המכובדים כנראה חצו את הירמוך בגשר ארעי, והמשיכו בנסיעה ברכבת אחרת שהגיעה מדמשק. קו הרכבת חיפה-דמשק החל לפעול באופן סדיר באביב 1906
כעבור כעשור פרצה מלחמת העולם הראשונה. בחורף 1917 שקלו הבריטים לפוצץ את הגשר. אך התכנית לא בוצעה. בסופו של דבר, נפגע הגשר דווקא בידי העות'מאנים. ב־21 בספטמבר 1918הגשר חובל, כנראה ביוזמה של מפקד כוח מקומי שביקש לעכב את הצבא הבריטי.

ב 16.6.1946 במסגרת "ליל הגשרים" פוצץ הגשר על ידי הגדוד השלישי של הפלמ"ח בפיקודו של אהרונצ'יק ספקטור. בכך שותקה תנועת הרכבות מארץ ישראל אל עבר הירדן ו"רכבת העמק" הגיעה עד לתחנת הרכבת של צמח.

כיום נמצא הגשר מעבר לגדר המערכת שמעל הירמוך והגישה אליו אפשרית רק באישור צבאי או בטיולים מאורגנים. 

error: Content is protected !!