מתקני התחנה

מבעד לחלונות הרכבת

טיילת ולאורכה מיצג המתאר כל אחת מתחנות רכבת העמק בעברית ואנגלית.

error: Content is protected !!